Franz Ace A. Manansala

Bakit nga ba sa isang demokratikong bansa ay kinakailangang magluklok ng isang tao upang tayo ay pamunuan sa kabila ng pagbagu-bagong anyo ng kapalaran? Marahil, naniniwala tayong ang taong iyon ay ang siyang itinakda upang mabago ang ihip ng hangin, na masugpo ang kahirapan o mabawasan man lamang ang kasugapaan. Ngunit sa inyong palagay, may ganoon pa kayang nilalang sa kasalukuyang agos ng ating mga buhay?

Mayroon, ngunit sila ay tila bilang na lang sa ating mga daliri. May mangilan-ngilan na lang ang may pusong nagnanais mabawasan ang katiwalian, kaunti na lang ang nagnanasang maiahon ang nasasakupan sa dagat ng kahirapan at kagutuman. Kadalasan kasi, ang mga tumatakbo upang maging pulitiko ay may ideyolohiyang baluktot. Yun bang gusto mahalal ng dahil lamang sa pagnanais na mapalago ang sariling kayamanan, matustusan ang pansariling pangangailangan at kung minsan, ginagamit pa nila ang kanilang kapangyarihan upang makagawa ng krimen at karahasan.

Ang tunay ideyolohiya kasi ng isang tuwid at matinong pinuno ay may magandang pananaw sa pangkalahatan, mayroong matibay na katayuan upang madala ang sambayanan sa kasaganahan. Hindi lang iyan, dapat ang isang pulitiko ay may modelo ng isang magandang kinabukasan sa bawat taong umaasa sa kanya, isang pangarap na tiyak maghahatid ng kaligayahan sa buhay ng bawat mamamayan. At ikahuli, kung paano niya gagamitin ang pulitika sa pagbabagong inaasam ng lahat, na ang pulitika ay hindi dapat kailanman mababahiran ng anumang anomalya, na ito ay dapat may bitbit-bitbit na repormang pangkabuhayan imbis na karumal-dumal na pagkamkam ng karapatan at kaban ng bayan.

Sana ang pagdami ng mga taong nagnanais pamunuan ang isang bansa tungo sa kaunlaran ay tatahak sa tuwid na daan. Sana ang paglago ng bilang nila ay hindi umayon sa panig ng kasamaan kundi sa panig ng kabutihan. Huwag na naman sanang madagdagan ang mga pulitikong ikukulong ng dahil sa krimeng ginawa bagkus mabawasan ang mga ito at malinya sa mga pinunong may ideyolohiyang tama, pulitikong pangmasa.

Share this

Leave a Reply